Skrzydła Ekologii


Edyta Herbuś została nagrodzona statuetką Gali "Skrzydła Ekologii" za wkład w walkę o zatrzymanie zmian klimatycznych oraz szerzenie proekologicznych postaw. 

Gratulujemy!